ร้านพรแสนปู่

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)

      พระฤาษีนารอท ท่านเป็นหมอที่มีคาถาอาคมเก่งกล้า ทั้งยังเป็นอาจารย์รดน้ำมนต์ที่เก่งที่สุดอีกด้วย ท่านมีบารมีมาก ปวงชนทั่วไปก็มักจะรู้จักพระนามขอท่านแทบทั้นั้น รูปร่างหน้าตาของท่านก็ยังมีหนาวเครายาวลงมาจากคางถึงในระหว่างอก เก่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ชงัดนกแล ถ้าหากผู้ใดมีความทุกข์ที่เกี่ยวกับกรเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จงบนบานศาลกล่าวกัท่านดูแล้วท่านกจะต้องเมตตาเสดลงมาปัดเป่ารักษาให้โรคภัยนั้นหายไปในเร็ววัน

 **คาถาบูชาฤาษีนารอท**

ตั้งนะโม 3 จบ
มะอะอุ สิวัง พรหมา จิตตัง
มานิมา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ พ่อปู่นารอด
มานิมา ประสิทธิ เม

ผู้ใดมีปู่ฤาษีนารอทไว้บูชา จักแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวง หากเจ็บไข้ได้ป่วย ให้บูชาด้วยคาถานี้เสกเป่าน้ำดื่ม อาบเป็นประจำได้ผลดีนักแล

 

 

     พระฤาษีหน้าเสือ หรือ พระฤาษีกาลสิทธิ์ เดิม ท่านเป็นฤาษีที่มีตะบะเดชะมาก จนฤาษีอุตริหรือฤาษีหน้าลิงได้ให้ท่านแสดงฤทธิ์ ฤาษีกาลสิทธิ์จึงจำแลงตนให้มีหน้าเป็นเสือก่อนที่ท่านจะจำแลงท่านได้ทำน้ำมนตเพื่อใช้ในการกลับคืนสู่สภาพเช่นเดิม ด้วยความอุตริหรือความสนของฤาษีหน้าลิงพอฤาษีกาลสิทธิ์ได้จำแลงตนเป็นหน้าเสือแล้วก็ได้แทน้ำมนต์นั้น จึงทำให้ฤาษีกาลสิทธิ์กลับสู่สภาพเดิมไม่ได้

**คาถาบูชาฤาษีหน้าเสือ**

ตั้งนะโม 3 จบ
นะมัสสิตะวะ อิสีสิทธิโลกะนาถัง อนุตรัง
อิสีพันธนังสาตรา อหังวันทามิตัง อิสีสิทธิเวสสะ (3จบ)

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะตะถาคะโต
สิทธิเตโชชโยนิจจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สัพพกัมมังประสิทธิเม (1จบ)

พร้อมภาวนาคาถาและขอพรตามปรารถนา
หมั่นภาวนาบูชาเป็นมหาอำนาจ คงกระพันชาตรี
แคล้วคลาดจากอุบัติเภทภัยอันตรายต่างๆ
คุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเสมือนหนึ่งมี
ครูบาอาจารย์ คุ้มครอง ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
อธิษฐานสิ่งใดสำเร็จตามปรารถนาทุกประการ
โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภดีนักแล

 

 

 

     ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอใหญ่ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย พวกหมอโบราณนับถือ มาก  และในกระบวนความรู้เรื่องยา  ไม่มีตัวจับ  หมอชีวกคนนี้  เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า " เภสัชราชา "  คือ พระยายา หรือราชาแห่งยา  ขึ้นชื่อว่า กบิลไม้แล้ว  ที่ หมอชีวก จะไม่รู้จัก ใช้เป็นยาไม่มี  หมอชีวก  เป็นหมอเก่งทั้งทางยา และทางผ่าตัด  มีชื่อเสียง ไม่เฉพาะในแว่นแคว้น มหาภารตะ  และบูรพทิศ 

 

*** คาถาบูชา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ***
 

 นะโม ชีวะโก สิระสาอะหัง การุณิโก

วิสะตะทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต

ปะกาเสติปัทธิ โตอะเมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ

นะระนะอะ โรคาพยาธิ วินาสสันติ

ผู้ใดมีปู่ชีวกโกมารภัจจ์ไว้บูชา ใช้คาถานี้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย

 

 

     ปู่ฤาษีนาคา ฤาษีผู้มีตะบะเดชะการบำเพ็ญเพียรจนสามารถจำแลงแปลงการเป็นครึ่งคนครึ่งนาคได้ เป็นที่เคารพนับถือกันมากในปวงชน ท่านมีเมตรตาจิตสูงชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก และท่านยังเปนผู้มีจิตโอนอ่อนมาทางพระพุทธศาสนา ท่านยังเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนา หากบุคคลใดผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วฤาษีนาคจักปกป้องคุ้มครองดูแล ประทานเงินทองอู่เนืองๆ

 **คาถาบูชาปู่นาคา**

ตั้ง นะโม 3 จบ

 นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ

ผู้ใดมีปู่ฤาษีนาคาไว้บูชา จักมีโชคลาภ เงินทองมิขาดมือ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีความสำเร็จสมความปรารถนา     ทุกประการ

 


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 39,761 Today: 16 PageView/Month: 143

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...